Scepter er en unik produsent av plast drivstoff- og vannbeholdere. Deres produkter er i bruk i mange land allerede.

Kontakt en av våre eksperter for å få mer informasjon.