I vår nettbutikk vil du finne veiledning i hvordan du går frem for å sende inn utstyr til service eller reparasjon. Dersom produktet ikke er kjøpt direkte av oss skal produktet sendes inn til salgsstedet.

Se lenken nederst til høyre for informasjon om innsending av produkter til oss.