Vi arbeider tett med en rekke utenlandske produsenter innen et bredt spekter av kritiske leveranser til Forsvaret og politiet. Våre produsenter utvikler og produserer produkter og systemer av høy kvalitet til Forsvaret og politiet.