Nexter er en stor fransk forsvarsprodusent med en omfattende portefølje. Vi representerer deler av Nexters virksomhet i Norge. Blant annet arbeider vi med ubemannede kjøretøy, ABC-utrustning og 20mm helikopterbaserte kanoner.