Industrielt samarbeid

En god håndtering og forståelse av krav til industrielt samarbeid er et viktig element for alle leverandører til Forsvaret som posisjonerer seg for kontrakter der det er krav til dette.

Vi har i mer enn 40 år jobbet med norsk og utenlandsk industri for bidra med rådgivning til industrielt samarbeid i forbindelse med leveranser til Forsvaret.

Vårt nettverk innen norsk industri, utenlandsk industri og Forsvaret – koblet med innsikt og forståelse av norske krav til industrielt samarbeid gjør oss i stand til å jobbe profesjonelt strukturert og langsiktig med industrisamarbeid, for våre partnere - både før og etter kontraktstildeling.

Vi er alltid interesserte i å komme i kontakt med solide norske bedrifter som har relevante produkter eller tjenester å tilby til de prosjektene vi er involvert i.