BOS D&S opptrer som rådgiver for våre leverandører i deres møte med Forsvaret og Politiet. I dette ligger også kunnskap om norske anskaffelsesprosesser med dertil hørende gjenkjøpsforpliktelser.

Vi arbeider langsiktig med de større investeringsprosjektene i Forsvaret og politiet og bidrar til å sikre våre produsenter attraktive kontrakter i Norge.