Diehl Defence er en divisjon av Diehl gruppen med hovedkvarter i Nürnberg.

Diehl Defence' produktportefølje omfatter blant annet høypresisjons missiler for hær, luftforsvar og sjøforsvar, luftvernsystemer, Counter-UAV systemer, intelligent ammunisjon og innovative rekognoserings- og beskyttelsessystemer.

Diehl har bl.a. levert IRIS-T missiler til Luftforsvaret.