Bertel O. Steen er Nordens eldste og største selskap som representerer internasjonal forsvarsindustri i det norske markedet.

Vi har lange tradisjoner med å representere ledende forsvars- og sikkerhetsleverandører i det norske markedet, og vi har vært involvert i mange av de største militære anskaffelsene i Norge de siste tiårene.

I vårt team har vi dedikerte medarbeidere med bakgrunn fra Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hæren med erfaring fra materiellprosjekter, samt fra forsvarsindustrien. Med denne bredden av erfaring og kompetanse er vi godt rustet til å håndtere et stort spekter av anskaffelsesprosjekter, og er i stand til forstå, analysere og være aktivt med i de forskjellige fasene av innkjøpsprosessen.

Vi tar ansvar for et bredt spekter av oppgaver i vår rolle som lokal agent for utenlandske selskaper i Norge.