Å være den mest attraktive agent og distributør i Norge av høykvalitetsmateriell og løsninger til Forsvaret og politiet.