Bertel O. Steen Defence & Security AS representerer noen av de viktigste utenlandske produsenter innenfor militære leveranser i Norge. Vi arbeider tett med disse innenfor et bredt spekter av produkter til Forsvaret og politiet. Eksempler på store og viktige militære prosjekter som selskapet jobber med, er leveranse av HK416 som er Forsvarets nye standardvåpen, nye Leopard stridsvogner, nye luftvernsystemer og fremtidig ubåtanskaffelse.

Selskapet leverer også gummibelter fra Soucy International Inc. interessen har økt kraftig fra flere land som vurderer å innføre denne teknologien. Potensialet i dette segmentet er meget stort.

I tillegg har selskapet opparbeidet seg en posisjon innen high-end lysprodukter til blant annet brann/redning og sportsmarkedet, og har også en løpende rammeavtale med politiet og Forsvaret for leveranse av lysutstyr. Bertel O. Steen Defence & Security AS satser også internasjonalt med utvalgte produkter til forsvars- og politimarkedet.